top of page
Ontwerp zonder titel-4.jpg

OVER KURAGO > MISSIE, VISIE & WAARDEN

Pijl2_oranje_25procent.png

MISSIE, VISIE en WAARDEN


Hoe sterker een organisatie groeit, hoe belangrijker het wordt om een heldere missie, visie en waarden te hebben.

 

De missie en visie gidsen ons doorheen alles wat we doen, zowel intern als extern georiënteerd. De waarden zijn ons DNA, een typisch lid van de Kurago familie zeg maar. 

MISSIE

Bij Kurago combineren we mensgerichte zorg met wetenschappelijk onderbouwde hulpverlening binnen ons netwerk van deskundige psychologenpraktijken. We creëren een warme professionele omgeving waarin zowel particuliere cliënten, bedrijven als ons team de moed en tools vinden voor duurzame, persoonlijke en professionele groei.

We streven ernaar om een toonaangevende organisatie te zijn. Die wordt gekenmerkt door een ondersteunende en bloeiende werkomgeving voor ons team, en een persoonlijke, warme aanpak voor onze cliënten. De kwaliteit in zorg en werk altijd centraal.

VISIE

> Kurago streeft naar een vooraanstaande positie in de psychologische zorg, bekend om onze expertise en betekenisvolle bijdrage aan het welzijn van onze cliënten, van mens tot mens.

> We dromen van een toekomst waarin teamleden elkaar ondersteunen, waarderen en helpen ontplooien. Samen bouwen we aan een toekomst waarin elk van ons kan groeien en zich trots identificeert als ambassadeur van Kurago, a “great place to work”.

> Onze ambitie is om uit te groeien tot een warm en deskundig netwerk van groepspraktijken door heel Vlaanderen, waar Kurago symbool staat voor werkgeluk en hoogwaardige dienstverlening op vlak van werk en mentaal welzijn.

WAARDEN

> MOEDIG

Bij Kurago zien we moedig zijn als de status-quo durven uitdagen, het omarmen van een innovatieve aanpak, zowel in onze therapie als in onze dagdagelijkse manier van werken. Moed betekent het lef hebben om uit onze comfortzones te stappen, zowel voor onze collega’s als voor onze cliënten, om groei en ontwikkeling na te streven.

> AUTHENTIEK

Authentiek zijn is de kern van elke interactie bij Kurago. We stimuleren elke medewerker om zijn/haar ware zelf te zijn. Dit doen we door een veilige omgeving te creëren waarin teamleden zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen. Dezelfde authenticiteit staat centraal in de relatie met onze cliënten. Enkel door eerlijkheid en openheid, kunnen we oprechte, vertrouwensvolle cliëntrelaties bouwen.

> DESKUNDIG

Deskundigheid is de ruggengraat van onze werking. We hechten grote waarde aan voortdurende professionele ontwikkeling, waarbij we steeds de laatste wetenschappelijke inzichten en beste praktijken integreren in ons werk. Dit vraagt regelmatige intervisie, supervisie en bijscholing, wat niet alleen onze dienstverlening ten goede komt, maar ook een verrijkende werkomgeving voor ons team creëert.

> DAADKRACHTIG

Onze aanpak wordt gekenmerkt door daadkracht. We tonen daadkracht in onze interne werking door initiatief te nemen en problemen op ons pad aan te pakken .We tonen daadkracht naar onze cliënten door hen te stimuleren om actie te ondernemen. 

> BETROKKEN

Betrokkenheid bij Kurago gaat over het bieden van zorg die niet alleen professioneel is, maar ook persoonlijk en op maat gemaakt, van mens tot mens. Deze kernwaarde onderstreept onze inzet om naast onze cliënten te staan, om echt te luisteren en empathie te tonen. Intern bevordert deze waarde een cultuur van zorg en steun onder collega's, waarbij iedereen zich een gewaardeerd lid van het Kurago-team voelt.

> VERBINDEND

Verbinding is de sleutel tot het bouwen van sterke relaties, zowel binnen ons team als met onze cliënten en de organisaties waarmee we werken. Deze waarde moedigt ons aan om te communiceren en actief uit te reiken naar elkaar en onze cliënten, zowel persoonlijk als via sociale media. 

Dit is wie we zijn, waarom we bestaan en waar we naar streven.

KURAGO

Collage groepsfoto feb 2024.png
bottom of page