top of page

PRIVACY POLICY

Kurago (Anthentiek) hecht heel veel belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel en alleen worden gebruikt in het kader van ons klantenbeheer, therapeutisch-coachende begeleidingen en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij in deze privacy policy gespecificeerd.

Om een kwalitatieve behandeling van de cliënten bij Kurago te bewerkstelligen worden de persoonlijke gegevens steeds veilig digitaal opgeslagen in het klant-beheringssysteem Teamleader van Kurago. Deze gegevens worden enerzijds via de cliënt’s ingave in het contact formulier verworven en anderzijds door bijkomende aanvullingen van de behandelende therapeut of coach. De persoonlijke gegevens van de cliënt zullen steeds maximum 10 jaar bijgehouden worden om de mogelijkheid tot langdurige begeleiding van de cliënt te kunnen voorzien.

Naast de CRM maakt Kurago ook gebruik van bijkomende software om zijn klantenbeheer te voltrekken. Voor trainingen worden de gevraagde persoonlijke gegevens bij het inschrijven voor een training in de beveiligde software van WIX opgeslagen. Indien de gebruiker zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief zullen de gegevens die nodig zijn in de mailing software Mailchimp opgeslagen worden. Vragenlijsten en feedback worden verzameld met de online software SurveyMonkey.

Conform de Europese General Data Protection Regulation privacywetgeving van 25 mei 2018 heeft de gebruiker recht op inzage, correctie, meeneembaarheid en verwijdering van diens persoonsgegevens. Door middel van bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kurago, gratis de schriftelijke mededeling ontvangen van je persoonlijke gegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren of verwijderen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Deze aanvraag dient zich per post of e-mail te wenden via onderstaande contact gegevens:

Kurago
T.a.v. Glenn Baeten
Dr. Nolenslaan 4,

3500 Hasselt

 

of

 

glenn@kurago.be


 

Kurago kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.anthentiek.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN "COOKIES"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes (of cookies) worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Hiervoor raadpleeg je de help-functie van uw internetbrowser.

GOOLGE ANALYTICS 

Bij een therapeut of psycholoog kan je je ei kwijt. Psycholoog en therapeut word je als je het niet erg vindt om te luisteren naar cliënten en mensen. Ik wist al vroeg dat ik psycholoog of therapeut wou worden. Daarom ben ik als psycholoog, jobcoach en therapeut gaan studeren. Ik studeer nog altijd studies voor therapie, zoals positieve psychologie. Hopelijk kan ik me dan binnekort klinisch psycholoog en positief psycholoog noemen. Of therapeut, want therapeut en psycholoog zijn wat mij betreft toch hetzelfde. Ik vind het belangrijk dat je je tijdens de therapie op je gemak voelt bij de therapeut of psycholoog. Als je je niet op je gemak voelt bij je therapeut of psycholoog moet je op zoek gaan naar een andere therapeut in de buurt van limburg, genk of hasselt. Je zal vast wel een andere therapeut of coach vinden. Loopbaancoaching wordt ook door veel aanbieders gegeven. Je vindt wel niet zo vaak een hulpverlener die zowel loopbaancoach als therapeut is in Limburg, Hasselt of Genk. Dus zoek je een psycholoog, bel naar Anthentiek. Als psycholoog weet ik wat met doen staat tijdens een intake met je therapeut bespreek je de therapie en de technieken die de psycholoog gebruikt. Je kijkt of je je op je gemak voelt bij de psycholoog en beslist of je met de therapeut in zee wilt en dus in de therapie wilt stappen. Vervolgens beslis je samen met de psycholoog of therapeut hoeveel sessies je wilt volgen bij Anthentiek. Anthentiek biedt zowel individuele jobcoaching en loopbaancoaching en therapie, maar ook groepsessies rond faalangst, zelfzekerheid enz. Het is een erg veelzijdige psychologe en praktijk. Gelukkig maar zo kan je bij een psycholoog of therapeut bijna alles vinden. En dat allemaal in limburg, Genk en Hasselt. Anthentiek werkt vaak als psycholoog met opdrachten, omdat deze psycholoog het belangrijk vindt dat de therapie ook doorgaat buiten de sessies en dat je zoveel mogelijk uit de therapie en uit de psycholoog haalt. Ze wilt dat je waar krijgt voor de psycholoog en therapeut waar je betaalt. Ook de groepsessies met psychologische begeleiding en in aanwezigheid van de psycholoog bieden waarde tijdens de therapie. De meeste cliënten komen met problemen rond burn-out, of burnout je weet namelijk nooit helemaal zeker hoe je het schrijft, maar de meesten weten wel wat je met burnout bedoelt. Faalangst, faalangsttrainingen en zelfvertrouwen versterken zijn ook specialisaties van me. Ik heb al gemerkt dat er veel mensen last hebben van faalangst en wil dan ook proberen faalangst telkens op maat aan te pakken zodat de cliënt snel van zijn faalangst af is. Zelfvertrouwen versterken is een belangrijk iets om van faalangst af te raken.

Zelfvertrouwen versterken helpt ook bij burn out depressie, en andere problematieken. Zelfvertrouwen en assertiviteit verdienen dus ook aandacht tijdens de therapie. Veel mensen hebben ook last met sociale vaardigheden, ook als je depressief bent is het moeilijk je sociale vaardigheden toe te passen. Daarom dat anthentiek in limburg, genk en hasselt naast faalangst en burnout behandelingen ook sociale vaardigheidstraining biedt. In limburg, hasselt en genk kan je dus steeds bij anthentiek, de psycholoog en therapeut terecht. Burnout is een stoornis die meer en meer voorkomt, ook in Limburg, hasselt en Genk. Anthentiek wilt als psycholoog de strijd met burnout en faalangst aangaan en tegen perfectionisme. Als je te perfectionistisch bent en te weinig zelfvertrouwen of sociale vaardigheden hebt kan je in een burn out of depressie belanden. De site van anthentiek staat voor een authentieke psycholoog of therapeut. Die vooral mensen met een burnout, faalangst en problemen in hun loopbaan begeleidt in hasselt, genk en limburg. Vergis je niet tussen Nederand en belgisch limburg, het gaat hier om belgisch limburg, genk en hasselt.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

VISITOR ANALYTICS 

Deze website maakt ook gebruik van Visitor Analytics. Dit is een simpele website analytische dienst die het verkeer en algemene gegevens van gebruikers van de website analyseert. Door deze gegevens te combineren kan Kurago de ervaring van de gebruiker beter maken (bv. welke pagina overwegend bezocht wordt na welke andere pagina). Visitor Analytics gebruikt hiervoor cookies om data te verzamelen over het toestel type, scherm grootte, benaderende locatie, browser, besturingssysteem, IP, bezochte pagina’s ounce rate, conversies en populaire content op de website. Al deze data is gepseuanonimiseerd en Visitor Analytics zal deze nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om te matchen met bijkomende informatie van een individuele gebruiker. Elke bezoeker heeft controle over de plaatsing van deze cookies (zie boven bij "Het gebruik van "cookies".").

Algemene voorwaarden - trainigen

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN - THERAPIE, (LOOPBAAN-)COACHING, STUDIEKEUZEBEGELEIDING en/of COUNSELING

 

Algemene Voorwaarden van Anthentiek VOF (Kurago) gevestigd te Ferdinand Verbiestlaan 4/4, 3500 Hasselt Versie geldig vanaf 01/01/2020

 

ARTIKEL 1 - PRIJZEN

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro's. Diensten die niet vallen onder therapie gegeven door een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog zijn onderhevig aan 21% BTW.

 

Artikel 2 - BETALINGEN

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de geleverde dienst meteen betaalbaar na uitvoering of in het geval van factuur binnen de factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Kurago de cliënt in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse interest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 40 en een maximum van 85 euro.

 

Artikel 3 – PSYCHOLOOG/COACH

De psycholoog/coach is slechts verbonden tot uitvoering na haar uitdrukkelijke mondelinge en/of schriftelijke aanvaarding van een opdracht. Het aanwenden en/of bewaren door de cliënt van om het even welk product/dienst van de Psycholoog/coach of het toelaten dat de Psycholoog/coach een dienstverlening ten haren behoeven aanvat, geldt als aanvaarding van deze voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren. Onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënt, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 

Artikel 4 – ANNULERINGEN AFSPRAAK EN AFSPRAAK NIET NAKOMEN

Indien de cliënt het consult niet tijdig annuleert, d.w.z. niet tenminste 48 uren voorafgaandelijk aan het consult, zal een verzuimvergoeding in rekening gebracht worden gelijk aan het bedrag dat het consult gekost zou hebben. Bij niet nakomen van betaling van de verzuimvergoeding binnen 7 dagen, zal in eerste instantie een minnelijke invordering gedaan worden door de Gerechtsdeurwaarder. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor rekening van de cliënt komen. Bij gebreke daaraan te voldoen, zal cliënt zonder verdere verwittiging voor de bevoegde Rechtbank gedaagd worden, waarbij de bijkomende hoge gerechtskosten integraal ten laste van cliënt zullen vallen

 

Artikel 5 - TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. De cliënt verbindt zich ertoe op straffe van verval klachten, voorafgaandelijk aan elke gerechtelijke vordering, voor te leggen aan de Psycholoog. 

De Psycholoog beschikt over 1 maand om de gegrondheid van de klachten na te gaan. Elke betwisting i.v.m. deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt en van het Vredegerecht kanton Beringen.

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN – OPLEIDING 

 

Artikel 1 - IN GEVAL VAN VERPLAATSING VAN DE OPLEIDING

Indien u minstens 4 weken voor de aanvang van de eerste sessie laat weten dat u uw inschrijving wil verplaatsen naar een volgend moment, is er geen restitutie mogelijk maar krijgt u 80% korting voor uw nieuwe inschrijving.

Indien u tussen 2 en 4 weken voor de aanvang van de eerste sessie laat weten dat u uw inschrijving wil verplaatsen naar een volgend moment, is er geen restitutie mogelijk maar krijgt u 70% korting voor uw nieuwe inschrijving.

 

Indien u tussen 1 en 2 weken voor de aanvang van de eerste sessie laat weten dat u uw inschrijving wil verplaatsen naar een volgend moment, is er geen restitutie mogelijk maar krijgt u 40% korting voor uw nieuwe inschrijving.

Indien u tussen minder dan 1 week voor de aanvang van de eerste sessie laat weten dat u uw inschrijving wil verplaatsen naar een volgend moment, is er geen restitutie mogelijk maar krijgt u 20% korting voor uw nieuwe inschrijving.

 

Indien je één of twee sessies niet kan mee volgen (in geval van ziekte of overmacht) kan je deze in samenspraak met de trainer inhalen tijdens één van de volgende 2 reeksen. 

Artikel 2 - IN GEVAL VAN ANNULATIE

Indien u minstens 4 weken voor de aanvang van de eerste sessie uw inschrijving annuleert, krijgt u een terugbetaling van 70% van het inschrijvingsgeld.

 

Indien u tussen 2 en 4 weken voor de aanvang van de eerste sessie uw inschrijving annuleert, krijgt u een terugbetaling van 50% van het inschrijvingsgeld.

 

Indien u minder dan 2 weken voor de aanvang van de eerste sessie uw inschrijving annuleert, is er geen terugbetaling meer mogelijk.

Artikel 3 - IN GEVAL VAN LAATTIJDIGE ANNULATIE VAN INDIVIDUELE TRAININGSSESSIE

Indien u niet binnen 48 uren voor aanvang van de sessie afzegt zal de geplande trainingssessie gewoon aangerekend worden aan het tarief van de laatste voorgaande sessie.

Artikel 4 - IN GEVAL DAT DE TRAINER NIET AANWEZIG KAN ZIJN VOOR DE OPLEIDING

Als de geplande trainer niet aanwezig kan zijn voor de opleiding omwille van ziekte of overmacht, zal Anthentiek eerst proberen de opleiding te laten geven door een andere (geschikte!) trainer. Indien dit niet mogelijk is, kan de opleiding geannuleerd worden.

 

U kan dan kiezen om uw inschrijving te verplaatsen naar een volgend opleidingsmoment of kiezen voor een terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Het teruggevorderde bedrag kan nooit groter zijn dan het betaalde bedrag. Indien een deel van de opleiding reeds gegeven werd, kan het inschrijvingsgeld gedeeltelijk teruggevraagd worden (volgens een eenvoudige regel van 3).

bottom of page