top of page

CHARLOTTE

Klinisch Psycholoog | Relatie- en Systeemtherapeut | Loopbaancoach

'Verdraag de duisternis zodat je het licht kan zien'.
Een quote van Dickens die ik zelf herkenbaar en inspirerend vond.
Je voelt je soms niet meer of net te veel verbonden. Daarom wil ik in onze gesprekken graag als supporter met jullie op pad gaan.

Ik vind het belangrijk dat de therapie-ruimte een veilige ruimte kan zijn waarin datgene wat nog niet helemaal is kunnen/willen/durven gezegd worden een plaats kan krijgen. Vanuit verbinding en het afstemmen met elkaar zoeken we naar manieren om bepaalde dingen te vertellen/tonen/duiden/voelen/... Ik vind het belangrijk dat jullie gewoon kunnen zijn en dat we elkaar mogen ontmoeten als mens.

Als systeem- en relatietherapeut ben ik nieuwsgierig naar de ‘belangrijke anderen‘ en naar hoe deze van betekenis zijn in jullie leven. Ik ben benieuwd naar jullie unieke levensgeschiedenis en hoe bijhorende gedachten, gevoelens en dynamieken op dit moment in jullie leven nog van kracht zijn en/of waar ze net zorgen voor spanningen, kwetsuren, drempels, ... Het is dan ook vanzelfsprekend dat zowel individuen, koppels, gezinnen als belangrijke anderen terecht kunnen in de therapieruimte.

SPECIALISATIES
Relaties, systemen, gezinnen, koppels en dynamieken vanuit een contextuele en narratieve/verhalende therapie-stijl.

OPLEIDINGEN
Charlotte studeerde af als Klinisch- en gezondheidspsycholoog aan de KU Leuven waarbij ze zich vooral focust op (jong)volwassenen. In 2023 behaalde ze haar diploma Postgraduaat Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie aan Thomas More Antwerpen. Sindsdien mag ze zichzelf Systeem- en Relatietherapeute noemen.

PRAKTIJKERVARING
Charlotte startte in 2018 als teamcoördinator en psychologe in het eerste bemoeizorgteam van de Kempen, een team dat aan huis gaat bij mensen die het vertrouwen in de hulpverlening verloren hebben en hierdoor zorg mijden. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan binnen de psychiatrische setting en heeft ze bijgedragen om het aanklampend werken op de kaart te zetten.
Daarnaast is ze sinds 2018 ook gestart als relatietherapeute waar ze aan de slag ging met individuen, koppels en gezinnen met diverse hulpvragen.

CHARLOTTE
bottom of page