top of page

EVELIEN

Klinisch psycholoog | Loopbaancoach

“Mijn missie is om het beste in mensen naar boven te halen en vastgelopen patronen te doorbreken. Het levenspad van mensen is bezaaid met kansen en hindernissen. Samen zoeken we naar de eigen ‘gewenste toekomst’ en ontrafelen we welke kleine en grote stappen genomen kunnen worden om hier naartoe te groeien. Ik geloof dat levensvreugde en voldoening niet voortkomt uit de droom, maar uit de reis ernaartoe.
Door een warme en krachtgerichte basishouding wil ik inspireren en moed geven om obstakels te overwinnen en op een hernieuwde manier in het leven te staan. Mijn insteek is om vanuit eigen krachten, talenten en out-of-the box ideeën het geloof in eigen kunnen te herwinnen.
In mijn aanpak worden blokkades op creatieve wijze opgespoord, weggenomen of verzacht.
Vanuit de gedachte dat genezing en herstel mogelijk wordt door het sociaal omringd zijn, zoeken we samen naar hulp- en steunbronnen.”
Want als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen. -- Afrikaans gezegde

SPECIALISATIES
Depressie, Angsten, Trauma, Stress en burnout, Levens- en gezinsvragen, Hechting, Sociale problematieken, Opvoedingsvragen, Intra-familiaal geweld

OPLEIDING
Evelien studeerde in 2005 af aan de KULeuven als Klinische Psychologe, optie Kind jeugdige en gezin.
Jaaropleiding Systeemtheoretische Individuele Hulpverlening (Interactie-Academie)
Oplossingsgericht Denken en Krachtgericht Coachen (Vraagkracht)
Basisopleiding Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (Vraagkracht)
Opleiding tot Loopbaancoach (Kurago)

PRAKTIJKERVARING
Evelien startte haar loopbaan als klinisch psychologe in een Psychosociaal Revalidatiecentrum. Hierbij werkte ze met thema’s als depressie, angsten, trauma, perfectionisme, burn-out, psychose, verslaving,... Naast individuele therapie gaf ze stressmanagementtraining en groepstherapie.
Evelien heeft ruime werkervaring in de Jeugdhulp waarin ze specialiseerde in de thema’s hechting, ontwikkeling, opvoeding, trauma en netwerkgericht werken. Binnen een leidinggevende rol heeft ze vele jaren ervaring uitgebouwd in het coachen van teams en individuele medewerkers.
Vanuit haar leidinggevende rol kan ze putten uit een brede werkervaring in het kracht- en progressiegericht coachen van individuen en teams.

EVELIEN
bottom of page