top of page

JULIE

Klinisch psycholoog | Loopbaancoach

De kracht van de cliënt

"We lopen allemaal wel eens vast op bepaalde punten in ons leven. Ik kijk graag met oprechte interesse en openheid mee naar jouw verhaal, niet vanuit een alwetende houding, wel als iemand die betrokken naast je staat.
Ik wil je helpen ontdekken waar je mee worstelt, waar je naartoe wil en hoe je het vertrouwen in jezelf kan (her)winnen, zodat je vertrouwen en motivatie kan vinden om stappen in de richting van je eigen waarden te zetten.

In begeleidingen vertrek ik vanuit het geloof in de kracht en het potentieel van mensen en ga ik met je op zoek hoe je deze beter kan inzetten door meer inzicht te krijgen in jezelf: je talenten, valkuilen, waarden en doelen… Deze zelfkennis helpt je om te luisteren naar de signalen van je lichaam en dichter te komen bij het leven dat je graag leeft."

SPECIALISATIES
Faalangst, perfectionisme, burn-out, stress, zelfzorg, time-management, jezelf organiseren, uitstelgedrag, studiegerelateerde problematieken, zelfbeeld, piekeren, motivatie en vertrouwen

OPLEIDINGEN
Julie studeerde in 2011 aan de KU Leuven af als Master Klinische en Gezondheidspsychologie. Daarnaast volgde ze in 2021 een specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen en volgde ze diverse extra opleidingen waaronder de 6-daagse ACT-opleiding bij Allegre.

PRAKTIJKERVARING
2021-heden: studiebegeleider aan de UHasselt
2015-2021: studentenpsycholoog, ombuds en zorgcoördinator aan de Odisee hogeschool (campus Brussel)
2012-2015: studie(traject)begeleider en ombuds aan de KU Leuven, faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
2013-2014: begeleiding aan jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel, Open Therapeuticum Leuven

JULIE
bottom of page