top of page

KARLIJN

Klinisch Psycholoog | Loopbaancoach

"Er zijn veel mensen die vroeg of laat op een punt komen in hun leven waarin zij vastlopen. Dat kan op één of meerdere levensgebieden zijn. Soms is het mogelijk om daar op eigen kracht of met behulp van naasten uit te komen. Wanneer dit niet meer lukt, kan je het gevoel krijgen dat er iets moet veranderen. Het vereist durf en moed om daarin iemand toe te laten, die met je mee kan kijken, naast jou kan staan, als een klankbord of spiegel kan dienen en samen met jou kan zoeken naar een verandering in jouw gevoel, denken of gedrag. Zo iemand wil ik graag voor jou zijn. In mijn gesprekken hecht ik veel belang aan het samen, oordeelvrij en met een empathische benadering kijken naar jouw emoties, gedachten en gedrag, om dit vervolgens tegen het licht van jouw eigen situatie of geschiedenis te houden en daarmee een plaats te geven of te verwerken. Daarbij vind ik het belangrijk dat je door het proces van psychotherapie jezelf beter leert kennen. Hierdoor kan je jouw eigen mogelijkheden meer benutten en kan je beter omgaan met beperkingen, waardoor klachten of symptomen verdwijnen."

SPECIALISATIES
Angstklachten, stemmingsproblemen, trauma, problemen in de emotieregulatie, stressklachten, persoonlijkheidsproblemen, rouw, werkproblemen en vragen rond zingeving.

OPLEIDING
Naast haar opleiding als klinisch psycholoog heeft Karlijn nog verscheidene andere opleidingen gevolgd, zoals een basiscursus EMDR, Narrative Exposure Therapy en een training in de Dialectische Gedragstherapie. Daarnaast is zij momenteel bezig met haar postgraduaat opleiding in de Cliëntgerichte Psychotherapie.

PRAKTIJKERVARING
Karlijn heeft jarenlange werkervaring met verschillende doelgroepen en in verschillende settings. Zo heeft zij aan het begin van haar loopbaan voornamelijk gewerkt met mensen met een migratieachtergrond in een ambulante setting, waarbij de focus van de therapie vaak lag op het vergroten van de veerkracht, het stabiliseren van de klachten, behandelen van depressie, angst-, aanpassingsstoornissen of trauma. De laatste paar jaar heeft zij zich verdiept in het kader van de Dialectische Gedragstherapie op een semi-residentiële opname voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Daarbij was de aard van de problematiek zeer uiteenlopend van ontwikkelingsstoornissen, (complex) trauma, angst- en stemmingsstoornissen tot problemen in de emotieregulatie.

KARLIJN
bottom of page