top of page

KATHLEEN

Klinisch Psycholoog | Loopbaancoach

Ons hoofd, hart en lijf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik wil je helpen om jouw denken, voelen en doen terug meer in balans te brengen. Door het creëren van een veilig klimaat waar mildheid voor jezelf centraal staat, probeer ik dit te faciliteren.
Op een authentieke manier ga ik met je in verbinding; van mens tot mens.
Samen onderzoeken we hoe je maximaal de regisseur van je eigen leven kan zijn. We gaan na wat je drijfveren zijn en wat je belemmert om te bereiken wat je écht wilt. We nemen de tijd om te begrijpen welke gedragspatronen en emotionele dynamieken een rol spelen in jouw verhaal. Deze inzichten bieden de mogelijkheid om het anders te doen. Ik help je op weg en supporter langs de zijlijn.

“Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van je zeilen.” (Anton Karssen, kunstschilder, 1945)

SPECIALISATIES
Stressgerelateerde klachten
Loopbaanbegeleiding
Traumasensitief opvoeden
(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag door kinderen en jongeren


OPLEIDING
Kathleen heeft haar opleiding Klinische Psychologie in 2006 voltooid aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Daarnaast volgde ze ook een specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen en meer recent de opleiding tot loopbaancoach bij Kurago.
Doorheen haar loopbaan liet ze zich inspireren door diverse vormingen rond verschillende thema’s zoals geweldloos verzet en nieuwe autoriteit, motivatie, seksuele ontwikkeling en grensoverschrijdend gedrag, emotionele ontwikkeling, dienend leiderschap enzovoort. Via de organisaties waar ze voorheen werkzaam was, heeft ze zowel een gedragstherapeutische als systemische blik ontwikkeld om te kijken naar vastgelopen situaties. Kathleen vindt het belangrijk om zichzelf te blijven bijscholen via intervisie, supervisie, opleidingen en literatuur.

PRAKTIJKERVARING
Kathleen heeft ruime werkervaring in de Jeugdhulp waarin ze specialiseerde in de thema’s hechting, traumasensitief opvoeden en netwerkgericht werken. Naast een job als zorgcoördinator in de Jeugdhulp, was ze tevens jarenlang verantwoordelijk voor het zorginhoudelijk beleid voor personen met een verstandelijke beperking en gedrags- en emotionele problemen Door meer dan 14 jaar te werken in een leidinggevende rol heeft Kathleen heel wat expertise uitgebouwd in het coachen van teams en individuele medewerkers. Ze heeft er nu voor gekozen om een nieuwe richting in te slaan waarbij de focus nog meer ligt op het rechtstreeks contact met cliënten in het klinisch werkveld.

KATHLEEN
bottom of page