top of page
Zoeken

Grote impact Corona bij studenten: mentale gezondheid & studiekeuze

Een studententijd zonder overvolle aula’s en gezellig keuvelen met medestudenten tijdens de middag. Het doet iets met een student. Anthentiek (nu Kurago) onderzocht daarom de impact van de coronamaatregelen op het welzijn van onze studenten. Ook in onzekere tijden moeten er studiekeuzes gemaakt worden. Welke noden en moeilijkheden ervaren studenten hierbij? Anthentiek (nu Kurago) brengt deze aandachtspunten in kaart en biedt meteen ook een antwoord via een studiekeuzetraject op maat.


Gemis aan sociale interactie is het grootst

De effecten op de mentale gezondheid van onze studenten zijn ontegensprekelijk: studenten missen interactie, voelen zich neerslachtiger, ervaren meer stress en maken zich meer zorgen. Misschien niet te verwachten maar het zijn vooral de tweedejaars die het meest impact op hun mentaal welzijn rapporteren.


Resultaten van de impact op het welzijn van studenten.


Studierichting kiezen Hasselt Limburg. Te weinig sociale interactie voor studenten tijdens Corona.

Veel onderwijsinstellingen schakelden noodgedwongen geheel of gedeeltelijk over op onderwijs op afstand. Niets thuis gezellig les volgen vanuit je zetel: 84,9% van de deelnemers vindt onderwijs op afstand heel moeilijk. Het valt op dat studenten die deels afstandsonderwijs krijgen net meer stress ervaren én zich neerslachtiger voelen dan zij die volledig op afstand les volgen.


Studenten ondervinden relatief weinig invloed van de coronacrisis op hun resultaten. Toch maken velen, met name eerstejaars, zich zorgen over de komende examenperiode (77,8%) en hun schoolse prestaties (73,8%).Tevredenheid over extra ondersteuning

Hoewel er vast en zeker nood is aan emotionele hulp (43,7%), blijkt dat de helft van de studenten niet op de hoogte is van het ondersteuningsaanbod op school. Over de aanpak van de begeleiding door de onderwijsinstellingen is er wel tevredenheid. Het aanbod varieert van gesprekken met studiebegeleiders, webinars en online tips, vragenuurtjes tot het verstrekken van informatie over (omgaan met) corona.


Studiekeuze maken welke studierichting hasselt limburg? Nood aan emotionele ondersteuning voor het welzijn van studenten.

Studiekeuze: nood aan een duidelijk en eerlijk beeld van het aanbod

De meerderheid van de studenten (65,9 %) vindt makkelijk info maar deze is vaak te oppervlakkig en te algemeen. Studenten hebben moeite om de bomen door het bos te zien en de bruikbare en betrouwbare informatie te selecteren. Informatie bereikt hen langs allerlei kanalen (brochures, websites, …), het overzicht is evenwel zoek.


Welke studiekeuze Hasselt Limburg? Voor het maken van een studiekeuze geraken studenten doorgaans makkelijk aan informatie.


Jongeren hebben nood aan een duidelijk en eerlijk beeld van elke opleiding. Wat zijn de verwachtingen nu echt? Hoe haalbaar is dit voor mij? Welke knelpunten zijn er? Welke verschillen tekenen zich af met andere opleidingen? Op deze vragen willen ze graag een antwoord. En dat nog het liefst via ‘first hand’ ervaringen: de sfeer op de campus opsnuiven, fysiek lessen volgen, gesprekken met studenten en de mogelijkheid om cursussen en handboeken in te kijken.


Ze hechten veel belang aan het toekomstperspectief. “Later word ik …!?”, blijkt een prangende vraag die een belangrijk deel uitmaakt in hun studiekeuze. Ook hier verkennen ze dit toekomstperspectief graag via ‘real-life’ ervaringen van mensen in het werkveld.


Interesses matchen met opleidingen: een struikelblok

Interesses en talenten in kaart brengen is een struikelblok voor vele jongeren. Het vertalen van een persoonlijk profiel naar een passende opleiding wordt evenmin als evident beschouwd. Het ontbreekt hen aan voldoende handvatten om alle stukjes van de puzzel samen te brengen. Er is daarenboven veel druk om dé juiste keuze te maken. Lees: er is wat heel wat keuzestress.


Het aanbod van studiekeuzebegeleiding (heeft vooral betrekking op begeleiding tijdens het secundair onderwijs) blijkt noodgedwongen vaak eerder collectief van aard (beurzen, infosessies, bezoek aan SID-IN). De ervaringen met studiekeuzebegeleiding zijn verschillend. Een gebrek aan ondersteuning bij het individueel proces wordt regelmatig aangehaald.Studiekeuzebegeleiding op maat bij Kurago Hasselt. Wij gaan op zoek naar de juiste match.

Anthentiek zet in op een traject op maat. Eerst krijg je zicht op je waarden, interesses en kwaliteiten via allerhande oefeningen. We helpen je vervolgens bij het zoeken naar betrouwbare en concrete informatie omtrent het studieaanbod. Je keuzeproces verrijken met ervaringen uit eerste hand? Wij zoeken mee hoe dat kan. Tot slot nemen we vooral graag de tijd om de match te maken tussen jou en een opleiding die echt bij je past.


1 weergave

Comments


bottom of page